Ratsastustaidon akatemia

Rekisteröin toiminimen Ratsastus-Akatemia vuonna 2003, opettaessani tuolloin harrastuksenani aikuisratsastajia. Nimivalintaa inspiroivat muinaiset ratsastusakatemiat, joissa jo 1500-luvulla kerrotaan opetetun nuorille aatelismiehille ratsastustaitoa mm. retoriikan ja matematiikan ohella. Nimenä Ratsastus-Akatemia ilmentää myös  arvostusta, jota  tunnen yliopistolaitosta, rationaalista ajattelua sekä tieteellistä tiedonhankintaa kohtaan. Lisäksi se kertoo siitä, kuinka ratsastustaidossa on itse asiassa kyse taitokokoelmasta yksittäisen taidon sijaan.

Ratsastus-Akatemian logossa yhdistyvät oppineisuuden ja akateemisuuden symboli lyyra, sekä portugalilainen, remmitön kannus. Idea syntyi tilallani kasvavasta erikoisesta männystä, joka armahdettiin kaatotuomiolta huomattuamme sen muistuttavan muodoltaan lyyraa. Logon voi tulkita kuvaavan, kuinka hevonen on kuin soitin, jota operantin kouluttamisen välinein soitetaan. Mekanistisempi tulkintatapa saattaa nähdä logohevosen marionettina, jota kouluttaja liikuttaa mielensä mukaan. Tämän marionetin narut johtavat kuitenkin hevosen päähän, eli kyse on hevosen mielenliikkeiden ohjailusta, ei niinkään fyysisen kehon ohjailusta hallintavälinein pakottamalla.

Onko ratsastus tiedettä vai taidetta? Ratsastus on sekä tiedettä että taidetta. Tiedettä ratsastus on siksi, että erilaiset lainalaisuudet ohjaavat ratsastuksessa tapahtuvaa toimintaa, ja näitä lainalaisuuksia voidaan tutkia ja määrittää. Tällaisia ovat esimerkiksi oppimisen lainalaisuudet. Mitä paremmin ratsastaja tai hevosenkouluttaja näitä lainalaisuuksia tuntee, sitä taitavammaksi hän tulee. Lainalaisuudet hyvin hallitseva kykenee tuottamaan kauniita ratsastuselämyksiä, mutta tällöin häneltä vaaditaan lisäksi kauneudentajua ja esteettistä silmää. Siksi ratsastus on myös taidetta. Nimenä Ratsastus-Akatemia viehättää minua myös siksi, että akatemioissa voidaan opettaa yhtä hyvin niin tiedettä kuin taidettakin.

Oivalsin vuosia sitten, että ratsastustaidossa on kyse erilaisten taitojen yhdistelmästä. Ratsastustaidon osa-alueita on mahdollista, ja hyödyllistäkin, kehittää myös erikseen. Ratsastustaito on a) oman mielen hallintaa, b) oman kehon hallintaa, c) hevosen mielen hallintaa, ja d) hevosen kehon hallintaa. Hevosen mielen hallinta tarkoittaa niin hevosen oppimisen lainalaisuuksien kuin sen lajityypillisen käyttäytymisenkin ymmärtämistä.

Ratsastustaidon osa-alueet.
Kuva: Sanni Bachmann 2015

Oppimisen lainalaisuudet eli oppimispsykologia on edellä mainituista ratsastuksen osa-alueista vahvin osaamisalani. Sain ensimmäisen kerran ohjausta hevosen kouluttamisessa operantilla ehdollistamisella vuonna 2006, harrastettuani tuolloin ratsastusta aktiivisesti jo 20 vuoden ajan. On yllättävää, ettei hevosen oppimisen lainalaisuuksia edelleenkään järjestelmällisesti opeteta ratsastuskouluissa tai hevosalan oppilaitoksissa osana perustutkintoja, vaikka kaikki hevosharrastukset perustuvat hevosen kyvylle oppia. Ratsastaminen, hevosen kouluttaminen ja ratsukon valmentaminen on aina hevosen opettamista, sillä siinä saadaan aikaan (suhteellisen pitkäaikaisia*) käytösmuutoksia eli oppimista. Omat taitoni hevosen oppimispsykologiassa olen hankkinut kurssittautumalla, perehtymällä kirjallisuuteen sekä tietenkin kouluttamalla toistakymmentä omaa hevostani (ml. myös varsoja, nuoria oreja ja uudelleenkoulutettavia). Kun huomasin niin harrastusten, töiden kuin omien opintojenikin kietoutuvan yhä vahvemmin oppimisen tematiikan ympärille, hakeuduin syksyllä 2012 uudemman kerran yliopistoon suorittamaan tutkintoa aihepiiristä. Tällä hetkellä teen pro gradu-tutkielmaani oppimis- ja motivaatiopsykologian tutkimusryhmässä.

Idea kotisivujen luomiseksi Ratsastus-Akatemialle sai alkunsa talvella 2015, kun ns. "piaffikohu" paljasti, että suomalaisen ratsastajakunnan joukossa on yllättävän paljon tietämättömyyttä (hevosen) oppimisen psykologiasta. Internetin syövereistä ei myöskään ollut helposti osoitettavissa suositeltavia tietolähteitä aiheesta kiinnostuneille, ainakaan suomenkielisiä. Näiden kotisivujen ensisijaisena tarkoituksena onkin koota ja välittää yleistajuista tietoa aiheesta, ei esimerkiksi bloggailla omia kuulumisia tai tekemisiä. Käsittelen kirjoituksissani myös monia muita mielenkiintoni kohteita. Kunnianhimoisena tavoitteenani on lisätä ymmärrystä siitä, miten ensi vilkaisulla hyvinkin eri tyyppisen tuntuiset asiat liittyvät toisiinsa - ja hevosen kouluttamiseen. Näitä ovat esimerkiksi oppiminen, päätöksenteko, tunteet, muisti ja ajattelutaidot. Kirjoitan tekstejä, joita olisin itse halunnut lukea sen sijaan, että olen joutunut ottamaan asioista selvää. Teen selkoa asioista ja aiheista, joiden oppimisen ja oivaltamisen koen olleen itselleni hyödyksi hevosiani kouluttaessani.Ratsastus-Akatemian toiminta

Olen rakennuttamassa hevosilleni tallia tilalleni Pornaisiin, ja tulevaisuudessa voin tarjota rajoitetulle määrälle motivoituneita aikuisoppilaita mahdollisuuden harjoitella ratsastustaitoa ja hevosenkoulutusta omilla hevosillani. Tällä hetkellä opetan hevosen oppimispsykologiaa lähinnä luennoiden sekä verkkokursseilla. Aikatauluni mahdollistaessa voin tarjota myös yksityisopetusta lähialueella. Tiedustelut: info(at)ratsastusakatemia.fi tai puhelimitse 040-512 32 90.

En edusta tai seuraa mitään ratsastuksen koulukuntaa tai tyylisuuntaa, enkä ole niistä kiinnostunut. Minulla ei ole hevosalan koulutusta. Opetan yli 30 harrastusvuoden aikana oppimaani, ja vaikutteita olen saanut useilta eri valmentajilta, useista eri lähteistä. Maailmaa on tullut nähtyä ja oppia  haettua  myös kaukaa Suomen rajojen ulkopuolelta.

Hevosen oppimispsykologian verkkokursseille ja luennoille voit ilmoittautua Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy:n sivuilla. Operantin koulutustavan osaavia kouluttajia on Suomessa useita, yhteystietoja löydät mm. Suomen eläintenkouluttajat ry:n sivuilta. Tunnen useita hevosen oppimisen hyvin tuntevia kouluttajia, ja mielelläni opastan tiedonhaussa eteenpäin.* Käytös voi toki muuttua myös vaikkapa vireystason muutoksen seurauksena. Silloin kyse ei ole oppimisesta.

Kuka olen?

Sanni Bachmann, synt. 1977 Helsingissä, ratsastanut vuodesta 1986. Koulutus: KTM (Helsingin Kauppakorkeakoulu, 2002); KK (Helsingin Yliopisto, 2015). Erityiset kiinnostuksen kohteet: oppimis- ja motivaatiopsykologia, neurotaloustiede, ajattelutaidot, operantti kouluttaminen, lusitanohevoset (PSL).

Kuva: Minna Tallberg