< Takaisin


Lisälukemista / Further Reading


Mikäli olet kiinnostunut hevosen oppimisesta ja kognitioista, mm. seuraavista teoksista löydät korkeatasoista lisätietoa/recommended reading on equine learning and cognition:

Kaimio, Tuire: Hevosen kanssa. WSOY, 2004 tai uudistettu laitos 3 osassa 2012.

Leblanc, Michel-Antoine: The Mind of the Horse. An introduction to equine cognition. Harvard University Press, 2013.

Lethbridge, Emma: Knowing Your Horse. A Guide to Equine Learning, Training and Behaviour. Wiley-Blackwell, 2009.

McGreevy Paul: Equine Behavior. A Guide for Veterinarians and Equine Scientists. Saunders, 2004.


Suositeltavaa populaaritieteellistä kirjallisuutta kaikille eläinten kognitioista kiinnostuneille/recommendable popular science books on animal cognition:

de Waal, Frans: The Bonobo and the Atheist. In Search of Humanism Among the Primates. W.W. Norton, 2014.

Pepperberg, Irene M.: Alex & Me. How a scientist and a parrot discovered a hidden world of animal intelligence –and formed a deep bond in the process. Scribe Publications, 2013.

Telkänranta, Helena: Millaista on olla eläin? Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2015.


Aivot/Brain:

Huotilainen, Minna & Peltonen, Leeni: Tunne aivosi. Otava, 2017.

Huttu Tiina & Heikkinen, Kirsi: Pää edellä. Näin tuet lapsesi aivojen kehitystä. WSOY, 2017.

Paavilainen, Petri: Toimivat aivot: Kognitiivisen neurotieteen perusteita. Edita, 2016.


Muut aiheet/Other topics:

Lonka, Kirsti: Oivaltava oppiminen. Otava, 2014.

Lähde, Ville: Paljon liikkuvia osia. Kustannusosakeyhtiö Savukeidas, 2015.

Sarja, Tiina: Kuka oikein tietää ─ kun mielipide haastoi tieteen. Docendo 2016.Kotisivuja ja blogeja/websites and blogs:


Equine Research Foundation (Evelyn B. Hanggi) – hevosten oppimisen ja kognitioiden tutkimusta/research on equine learning and cognition http://www.equineresearch.org/equine-research-foundation.html

International Society for Equitation Science ISES http://www.equitationscience.com/home

Australian Equine Behaviour Centre (Andrew McLean) http://www.aebc.com.au/home

SRL:n jäsenseura Operantit Ratsastajat ry:n kotisivut http://htttp.co/www.operantitratsastajat.fi


Eläinkoulutusblogi - Jaana Pohjola https://elainkoulutus.wordpress.com/

Minna Tallberg https://minnatallberg.wordpress.com/

Anna Kilpeläinen https://annakilpelainen.wordpress.com/

Mintti Rautioaho http://mintti.blogspot.fi/